Cyngor Cymuned Clydach

Yn gweithio er lles ein cymuned 

Amdanom ni

Eich Cyngor

image3

Caiff cymuned Clydach ei gwasanaethu gan 16 Cynghorydd Cymuned sydd yn cynrychioli wardiau unigol o fewn yr ardal. Mae'r Cynghorwyr yn llenwi swydd gyhoeddus ac nid ydynt yn derbyn cyflog am eu gwaith. Ein nod yw gweithio ar y cyd er mwyn gwneud ein cymuned yn le gwell i fyw, gweithio, chwarae a thyfu,  Mae'r Cyngor Cymuned yn lais ar eich rhan, ac mae ganddo rymoedd i gynrychioli'r etholwyr ar faterion cynllunio, lles ac unrhyw fater rhesymol arall allai gyfoethogi'r ardal a gwella ansawdd bywydau y trigolion .

Eich cynghorwyr

Ein Cyfrifoldebau

image4

Mae'r Cyngor Cymuned ar hyn o bryd yn rheoli dwy neuadd gymunedol ac ardal chwarae yn ogystal â chynnal a chadw darnau o dir ar hyd a lled y pentref. 

Mae'r Cyngor yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus  bob blwyddyn. Caiff unrhyw elw  o'r digwyddiadau ei osod i un ochr ar ffurf cronfa gymunedol a'i ailfuddsoddi yn y gymuned leol trwy ddyrannu grantiau i grwpiau lleol. Cewch fwy o wybodaeth am ein digwyddiadau isod:


Cronfa Gymunedol

Eich Cyfle

image5

Rydym bob amser yn ddiolchgar am gefnogaeth gwirfoddolwyr. Yn wir, mae yna nifer o sefydliadau o fewn ein cymuned allai elwa o'ch amser. Os oes gennych amser i'w rannu ac rydych yn barod i weithio gydag eraill i wella ein pentref, yna ewch i'r dudalen am wirfoddoli er mwyn gweld sut y gallwch chi helpu. 

Cyfleoedd i wirfoddoli

Cofrestrwch

Cofrestrwch i dderbyn ein Newyddlen gyda mwy o fanylion am ein gwaith a'n digwyddiadau.