image131

Clydach Primary Care Centre

PEIDIWCH ag ymweld â'r ganolfan iechyd. Trefnir apwyntiadau trwy 01792 843831 neu ar-lein trwy'r gwasanaeth 'Ask My GP' yn unig. Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â gwefan y practis ac i gofrestru am a defnyddio 'Ask My GP'. Cofiwch fod gan y meddygon teulu a'r staff lwyth gwaith hynod o brysur.

image132

fferyllfeydd lleol

Mae gan Clydach ddwy Fferyllfa Lloyds. Un ar y Stryd Fawr sydd ynghlwm wrth y  Clydach Primary Care Centre ac un ar gyffordd Sybil Street a Heol y Nant. Cynlluniwch ymlaen llaw gyda'ch presgripsiynau gan y gall gymryd o leiaf 72 awr rhwng cyflwyno'ch presgripsiwn a'i gasglu. Unwaith eto, byddwch yn barchus.

image133

galw iechyd cymru

Defnyddiwch y ddolen isod i gael mynediad at wybodaeth am COVID-19, gan gynnwys gwiriwr symptomau.

image134

iechyd cyhoeddus cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn un o 11 sefydliad sy'n rhan o GIG Cymru. Byddwch yn gallu dod o hyd i lawer o gyngor defnyddiol ar y wefan hon. Mae defnyddio ffynonellau dibynadwy yn lleihau unrhyw ledaenu newyddion ffug.