Cysylltwch â ni

Ymholiad

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Cyfle i chi gael mwy o wybodaeth!

Mae cymaint o ffyrdd y gallwch chi gefnogi'n gwaith. Cysylltwch â ni er mwyn cael mwy o wybodaeth am gyfleoedd i wirfoddoli, digwyddiadau codi arian, a ffyrdd y gallwch chi rannu ein negeseuon gyda theulu a ffrindiau. 

Cyngor Cymuned Clydach

Neuadd Gymunedol Clydach, Heol Faerdre, Clydach, Abertawe, SA6 5LP

01792 845992

Oriau swyddfa'r Clerc

Mon

09:00 – 16:00

Tue

09:00 – 16:00

Wed

Closed

Thu

09:00 – 16:00

Fri

Closed

Sat

Closed

Sun

Closed

** Ar ail ddydd Mawrth y mis, bydd y swyddfa ar agor rhwng 2pm a 7pm. Mae Neuadd y Gymuned ar agor i'r cyhoedd ei hurio 7 niwrnod yr wythnos (yn amodol ar fod ar gael)