digwyddiadau a drefnir gan y cyngor cymuned

Panto Clydach

Gŵyl Haf Clydach

Helfa Wyau Pasg

image99

19- 21 Chwefror 2020

Neuadd y Gymuned, Heol Faerdre


Yn ei ôl oherwydd ei boblogrwydd gyda chyfuniad o ddoniau'r pentref a rhai o'i thrigolion gwirionaf, mae'r panto'n addo bod yn  adloniant pur. 

Helfa Wyau Pasg

Gŵyl Haf Clydach

Helfa Wyau Pasg

image100

12 Ebrill 2020

Parc Coed Gwilym 


Bydd yr Helfa Wyau Pasg yn dychwelyd am y drydedd flwyddyn yn olynol. Bydd gwobrau, siocledi a hwyl i bawb ym Mharc Coed Gwilym. Does dim angen cofrestru - dewch ar y dydd! Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.


Gŵyl Haf Clydach

Gŵyl Haf Clydach

Gŵyl Haf Clydach

image101

25 Gorffennaf 2020

Llain y Pentref, Heol Parc Waverley  


Diwrnod arbennig i'r teulu. Bydd yno ffair bleser, sioe gŵn, arddangosfeydd gan y gwasanaethau brys, cerddoriaeth fyw, stondinau crefftau, stondinau bwyd amrywiol, a bar yn gweini diodydd alcoholig a meddal. Yn dechrau am 12 hanner dydd, bydd y digwyddiad yn gorffen am 11pm. 

Tân Gwyllt

Gorymdaith Nadolig

Gŵyl Haf Clydach

image102

1 Tachwedd 2020

 


Mae'n siwr (yn sicr!) mai hwn yw arddangosfa dân gwyllt orau Cwm Tawe. Mae'r gatiau'n agor am 5pm er mwyn i'r plant gael mwynhau'r ffair bleser. Bydd yr arddangosfa'n dechrau am 7pm ar ei ben. Er bod mynediad am ddim, gofynnir am roddion ar y gât tuag at Gronfa Gymunedol Clydach. 

##CAIFF FFYRDD EU CAU AR GYFER Y DIGWYDDIAD HWN. 

Sul y Cofio

Gorymdaith Nadolig

Gorymdaith Nadolig

image103

8 Tachwedd 2020

Eglwys y Santes Fair


Diwrnod teimladwy i'r gymuned gyfan wrth i   orymdaith Sul y Cofio basio trwy'r Stryd Fawr tuag at Eglwys y Santes Fair. Byddwch yn eich seddi erbyn 10.20am ar gyfer y gwasanaeth. Bydd ail wasanaeth yn cael ei gynnal wedyn ger Ysbyty Coffa Clydach ar Heol Quarr. Mae croeso i filwyr ar wasanaeth milwrol a chyn-filwyr i ymuno â'r orymdaith, felly hefyd grwpiau.

Gorymdaith Nadolig

Gorymdaith Nadolig

Gorymdaith Nadolig

image104

5 Rhagfyr 2020

Forge Fach i Heol Faerdre 


Ho Ho Ho !!  Bydd yr Orymdaith Nadolig yn dechrau o faes parcio Forge Fach ar Heol Hebron lle gall pob plentyn gasglu llusern i'w chario. Bydd yr orymdaith yna'n gadael y maes parcio am 5pm gan gerdded ar hyd y Stryd Fawr i Heol Faerdre a'r Neuadd Gymunedol lle bydd cyfle i bob plentyn ymweld â Siôn Corn yn ei grotto a derbyn bocs o siocledi am ddim.

##CAIFF FFYRDD EU CAU. 5PM I 5:30PM