digwyddiadau a phrosiectau

Panto Clydach

image3

25 a 26 Ionawr 2019

Neuadd y Gymuned, Heol Faerdre


Yn ei ôl oherwydd ei boblogrwydd gyda chyfuniad o ddoniau'r pentref a rhai o'i thrigolion gwirionaf, mae'r panto'n addo bod yn noson o adloniant pur. Tocynnau oedolion yn £3 a rhai plant yn £1 (dan 16).

Helfa Wyau Pasg

image4

21 Ebrill 2019

Parc Coed Gwilym 


Bydd yr Helfa Wyau Pasg yn dychwelyd am yr ail flwyddyn yn olynol. Bydd gwobrau, siocledi a hwyl i bawb ym Mharc Coed Gwilym. Does dim angen cofrestru - dewch ar y dydd! Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.


Gŵyl Haf Clydach

image5

27 Gorffennaf 2019

Llain y Pentref, Heol Parc Waverley  


Diwrnod arbennig i'r teulu. Bydd yno ffair bleser, sioe gŵn, arddangosfeydd gan y gwasanaethau brys, cerddoriaeth fyw, stondinau crefftau, stondinau bwyd amrywiol, a bar yn gweini diodydd alcoholig a meddal. Yn dechrau am 12 hanner dydd, bydd y digwyddiad yn gorffen am 11pm. 

Gwneud Cais am Stondin

Tân Gwyllt

image6

2 Tachwedd 2019

Clwb Criced Clydach

 

Mae'n siwr (yn sicr!) mai hwn yw arddangosfa dân gwyllt orau Cwm Tawe. Mae'r gatiau'n agor am 5pm er mwyn i'r plant gael mwynhau'r ffair bleser. Bydd yr arddangosfa'n dechrau am 7pm ar ei ben. Er bod mynediad am ddim, gofynnir am roddion ar y gât tuag at Gronfa Gymunedol Clydach. 

##CAIFF FFYRDD EU CAU AR GYFER Y DIGWYDDIAD HWN. 

Sul y Cofio

image7

10 Tachwedd 2019

Eglwys y Santes Fair


Diwrnod teimladwy i'r gymuned gyfan wrth i   orymdaith Sul y Cofio basio trwy'r Stryd Fawr tuag at Eglwys y Santes Fair. Byddwch yn eich seddi erbyn 10.20am ar gyfer y gwasanaeth. Bydd ail wasanaeth yn cael ei gynnal wedyn ger Ysbyty Coffa Clydach ar Heol Quarr. Mae croeso i filwyr ar wasanaeth milwrol a chyn-filwyr i ymuno â'r orymdaith, felly hefyd grwpiau.

Gorymdaith Nadolig

image8

7 Rhagfyr 2019

Forge Fach i Heol Faerdre 


Ho Ho Ho !!  Bydd yr Orymdaith Nadolig yn dechrau o faes parcio Forge Fach ar Heol Hebron lle gall pob plentyn gasglu llusern i'w chario. Bydd yr orymdaith yna'n gadael y maes parcio am 5pm gan gerdded ar hyd y Stryd Fawr i Heol Faerdre a'r Neuadd Gymunedol lle bydd cyfle i bob plentyn ymweld â Siôn Corn yn ei grotto a derbyn bocs o siocledi am ddim.

##CAIFF FFYRDD EU CAU. 5PM I 5:30PM

prosiectau

Blodau'r Pentref

image9

Mae'r Cyngor yn gosod blodau ar hyd a lled y pentref gydol y flwyddyn. 

Coed Nadolig

image10

Mae'r Cyngor yn gosod Coed Nadolig uwch busnesau'r Stryd Fawr i ddathlu'r Nadolig.

Baneri

image11

Mae'r Cyngor yn codi baneri Cymru a Dewi Sant ar hyd y Stryd Fawr er mwyn dathlu Gŵyl Ddewi a phencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Gosod Diffibrilwyr

image12

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda'r elusen Cariad i osod diffibriiwyr ar hyd a lled y pentref. Hyd yma mae rhai yn: 

- Canolfan Forge Fach, Heol Hebron

- SPAR, Y Stryd Fawr

- Adeiladau Capel (Sgwar y Mond)

- Neuadd Gymunedol Clydach, Heol Faerdre

- Sunnybank Newsagents, Lone Rd.

Glendid a Sbwriel

image13

Mae'r Cyngor yn cydweithio gyda'r Cyngor Sir i sicrhau bod sbwriel y pentref yn cael ei glirio a'r strydoedd eu glanhau.

Parc Forge Fach

image14

Mae'r Cyngor yn cynnal chadw'r parc chwarae ger Canolfan Forge Fach. Cyngor Sir Abertawe sy'n gofalu am barciau eraill y pentref.