Ynglŷn â'r Cyngor

Mae 16 Cynghorydd etholedig ar Gyngor Cymuned Clydach


Mae pedair ward yn cael eu cynrychioli ar y Cyngor Cymuned – Clydach, Faerdre, Graigfelen a'r Glais.

 

Mae'r Cyngor yn cyfarfod ar ail nos Fawrth y mis, bob mis, yng Nghanolfan Gymunedol Clydach. Mae ein cyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd. 


Mae gan y Cyngor nifer o is-bwyllgorau er mwyn delio gyda meysydd penodol o waith, gan gynnwys Awdit, Cyllid, Cynllunio a Digwyddiadau. 

Aelodau'r Cyngor

image44

Mr. Stewart McCulloch (Clerc a Swyddog Cyllid Cyfrifol)

Y Clerc yw'r swyddog ar gyfer y Cyngor ac ef yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer holl aelodau'r cyhoedd. Y Clerc yw Swyddog Cyllid Cyfrifol y Cyngor ac ef sy'n cydlynu holl ymholiadau am a threfniadau llogi'r neuaddau.

image45

Cyngh. Matthew Bailey (Cadeirydd)

Ward a gynrychiolir: Faerdre

Datganiad Diddordebau: Reable Ltd (cyflogwr)

Aelodaeth o blaid wleidyddol: Dim

image46

Cyngh. Lynne Jenkins (Dirprwy Gadeirydd)

Ward a gynrychiolir: Clydach

Datganiad Diddordebau: Dim

Aelodaeth o blaid wleidyddol: Dim

cynghorwyr

image47

Cyngh. Melissa Bowmer

Ward a gynrychiolir: Clydach

Datganiad Diddordebau: Clydach Primary School (Llywodraethwr)

Aelodaeth o blaid wleidyddol: Dim

image48

Cyngh. Julie Davies

**  Absennoldeb wedi'i awdurdodi

Ward a gynrychiolir: Graigfelen

Datganiad Diddordebau: Ysgol Gynradd Craigfelen ac YGG Gellionnen (Llywodraethwr)

Aelodaeth o blaid wleidyddol: Llafur

image49

Cyngh. Gwenno Ffrancon

Ward a gynrychiolir: Clydach

Datganiad Diddordebau: Prifysgol Abertawe (cyflogwr); Ysgol Gymraeg Gellionnen (Llywodraethwr); Clydach CFC.

Aelodaeth o blaid wleidyddol: Plaid Cymru

image50

Cyngh. Chris Flynn

Ward a gynrychiolir: Graigfelen

Datganiad Diddordebau: ROCK group (cyflogwr), CAMRA

Aelodaeth o blaid wleidyddol: Dim

image51

Cyngh. Aimee Jenkins

Ward a gynrychiolir: Faerdre

Datganiad Diddordebau: Dim

Aelodaeth o blaid wleidyddol: Dim

image52

Cyngh. Richard Jenkins

Ward a gynrychiolir: Graigfelen

Datganiad Diddordebau: Dim

Aelodaeth o blaid wleidyddol: Dim

image53

Swydd Wag - Ward Graigfelen

Ward a gynrychiolir: Graigfelen

Datganiad Diddordebau:

Aelodaeth o blaid wleidyddol:

image54

Cyngh. Wezley Morgan

Ward a gynrychiolir: Clydach

Datganiad Diddordebau: Dim

Aelodaeth o blaid wleidyddol: Llafur

image55

Swydd Wag - Faerdre

Ward a gynrychiolir: Faerdre

Datganiad Diddordebau: 

Aelodaeth o blaid wleidyddol: 

image56

Cyngh. Gareth Richards

Ward a gynrychiolir: Clydach

Datganiad Diddordebau: Capel y Nant, Cymdeithas Camlas Abertawe (gwirfoddolwr)

Aelodaeth o blaid wleidyddol: Plaid Cymru

image57

Cyngh. Beth Thomas

Ward a gynrychiolir: Graigfelen

Datganiad Diddordebau: Dim

Aelodaeth o blaid wleidyddol: Plaid Cymru

image58

Cyngh. Siwan Thomas

Ward a gynrychiolir: Clydach

Datganiad Diddordebau: Dim

Aelodaeth o blaid wleidyddol: Plaid Cymru

image59

Cyngh. Ian Whitehurst

Ward a gynrychiolir: Clydach

Datganiad Diddordebau: Dim

Aelodaeth o blaid wleidyddol: Dim

image60

Cyngh. Carole Williams

Ward a gynrychiolir: Glais

Datganiad Diddordebau: Vardre RFC (Cyflogwr), Cyngor Abertawe (Cyflogwr)

Aelodaeth o blaid wleidyddol: Dim

gofalwyr y neuaddau

Jeff Davies

image61

Gofalwr 

Bev Feltham

image62

Dirprwy Ofalwr