LLOGI DEFNYDD O NEUADD GYMUNED

Mae Cyngor Cymuned Clydach yn rheoli ac yn gofalu am ddwy neuadd gymunedol, un ar Heol Faerdre ynghanol Clydach a'r llall yng Nghraigfelen. Mae modd i'r cyhoedd, busnesau, sefydliadau a grwpiau logi'r neuaddau hyn a'u cyfleusterau. Mae ffurflen electronig ar gyfer gwneud cais i logi neuadd islaw. 

Gwnewch gais ar-lein i logi un o'n neuaddau

Mae ein ffurflen ar-lein yn un hawdd a chyflym i'w llenwi. Nid yw cwblhau'r ffurflen yn golygu bod eich archeb wedi'i chadarnhau. Cewch gadarnhad trwy e-bost. Gallwch weld pryd mae'r neuadd ar gael trwy ddefnyddio'r sgrîn isod.