image91

Llogwch y bar hwn ar gyfer eich digwyddiad

Ydych chi'n trefnu digwyddiad, gŵyl neu briodas? A ydych chi'n chwilio am rhywbeth unigryw fydd yn gallu darparu gwasanaeth i niferoedd bychain neu fawr o gwsmeriaid? Mae'r trelar 25 troedfedd proffesiynol yr olwg hwn yn berffaith ar gyfer y dasg. Mae ganddo 14 pwmp a 2 bwmp ar gyfer cwrw casgen. Gallwn gael gwared ar straen o'ch diwrnod trwy drefnu cwrw a seidr ar batrwm gwerthu neu ddychwelyd, yn ogystal a chyfarpar oeri casgenni. Gadewir y dasg o drefnu gwirodydd, gwinoedd a diodydd meddal i'w gwerthu i chi.

image92

Cwrw a Seidr Oer

Mae gan y trelar ddau 'cooler' mawr fydd yn sicrhau eich bod yn gweini'r peint perffaith. Llogwch drelar oergell hefyd er mwyn sicrhau bod eich casgenni'n cadw'n oer gydol y dydd. 

image93

Trefniadau at eich dant

Rhowch ganiad i ni i drafod sut y gallwn eich cynorthwyo. Gydag ystod o opsiynau hyblyg fel trefnu eich alcohol eich hun, trefnu offer oeri ac archebu nwy ac ati trwyddom ni, beth am siarad â ni i ddarganfod sut y gallwn eich cefnogi. 

TREFNWCH I LOGI

Cliciwch isod er mwyn cwblhau ffurflen gais arlein. Mae bob amser yn syniad da, ond ddim yn angenrheidiol, i chi siarad gyda ni cyn cwblhau'r ffurflen.