prosiectau

image89

Blodau'r Pentref

Blodau'r Pentref

Blodau'r Pentref

Mae'r Cyngor yn gosod blodau ar hyd a lled y pentref gydol y flwyddyn. 

image90

Coed Nadolig

Blodau'r Pentref

Blodau'r Pentref

Mae'r Cyngor yn gosod Coed Nadolig uwch busnesau'r Stryd Fawr i ddathlu'r Nadolig.

image91

Baneri

Blodau'r Pentref

Baneri

Mae'r Cyngor yn codi baneri Cymru a Dewi Sant ar hyd y Stryd Fawr er mwyn dathlu Gŵyl Ddewi a phencampwriaeth y Chwe Gwlad.

image92

Gosod Diffibrilwyr

Masnach Deg Clydach

Masnach Deg Clydach

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda'r elusen Cariad i osod diffibriiwyr ar hyd a lled y pentref. Hyd yma mae rhai yn: 

- Canolfan Forge Fach, Heol Hebron

- SPAR, Y Stryd Fawr

- Adeiladau Capel (Sgwar y Mond)

- Neuadd Gymunedol Clydach, Heol Faerdre

- Sunnybank Newsagents, Lone Rd.

image93

Masnach Deg Clydach

Masnach Deg Clydach

Masnach Deg Clydach

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gydweithio â grwpiau eraill yn y pentref er mwyn ennill statws Cymuned Masnach Deg i Glydach. Ein nod fydd adnabod, defnyddio a darparu cynnyrch Fairtrade ble bo modd, i annog eraill sy’n defnyddio adnoddau’r cyngor i wneud yr un fath, i hyrwyddo gweithgaredd Masnach Deg yn lleol, a dathlu a chymell busnesau lleol sy’n cefnogi cynnyrch Masnach Deg. 

image94

Fy Nghwm Gwyrdd

Masnach Deg Clydach

Fy Nghwm Gwyrdd

Mae'r Cyngor yn cefnogi a chydweithio â Fy Nghwm Gwyrdd, sefydliad cymunedol sy'n gweithio i helpu cadw Cwm Tawe yn wyrdd, yn lân ac yn brydferth. Mae'r grŵp yn canolbwyntio ar leihau sbwriel, cynnal a chadw mannau gwyrdd, a hyrwyddo prosiectau ailgylchu ac amgylcheddol. Nod Fy Nghwm Gwyrdd yw gwarchod ein hamgylchedd naturiol a'r amgylchedd sydd wedi'i greu gan bobl. 

image95

Parc Coed Gwilym

Parc Julie yn Forge Fach

Parc Julie yn Forge Fach

Mae'r Cyngor Cymuned ar fin cymryd gofal o brydles hir-dymor ar gyfer Parc Coed Gwilym, sy'n barc llawn atyniadau ac amrywiaeth o gyfleusterau o'r radd flaenaf. 

image96

Parc Julie yn Forge Fach

Parc Julie yn Forge Fach

Parc Julie yn Forge Fach

Mae'r Cyngor yn cynnal chadw Parc Julie, parc chwarae a enwyd er cof am y Cynghorydd Julie Davies, ger Canolfan Forge Fach. Cyngor Sir Abertawe sy'n gofalu am barciau eraill y pentref. 

image97

Glendid a Sbwriel

Parc Julie yn Forge Fach

Glendid a Sbwriel

Mae'r Cyngor yn cydweithio gyda'r Cyngor Sir i sicrhau bod sbwriel y pentref yn cael ei glirio a'r strydoedd eu glanhau.