Seddau gwag ar y cyngor cymuned

Mae 2 sedd wag ar Gyngor Cymuned Clydach ar hyn o bryd ac mae proses o gyfethol aelodau wedi'i dechrau. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio i fod yn Gynghorydd, a chyfrannu at ddatblygu ein cymuned, yna darllenwch y ddogfen 'Bod yn Gynghorydd' a chyflwynwch gais trwy'r ffurflen gais isod. Y dyddiad cau yw 5pm ar y 12fed o Fawrth 2020.

Gwnewch Gais i'ch Cyfethol yn Gynghorydd

Defnyddiwch y ffurflen isod er mwyn cyflwyno cais i'ch cyfethol yn gynghorydd ar Gyngor Cymuned Clydach.