Ydych chi angen cymorth gan eich bod yn hunanynysu?

Ar hyn o bryd mae Cyngor Cymuned Clydach yn cydlynu cefnogaeth i unigolion a theuluoedd bregus gan wirfoddolwyr a Chynghorwyr Cymuned. Mae adnoddau'n gyfyngedig felly dim ond y rhai sy'n hunan ynysu oherwydd eu bod yn arddangos symptomau COVID-19, sydd dros 70 oed, neu sydd â chyflwr iechyd sylfaenol, y gallwn eu cefnogi.


Cyn i chi geisio cefnogaeth, ystyriwch o ddifrif a all aelod o'r teulu, ffrind neu gymydog gwblhau tasgau i chi fel bod modd i ni ddarparu gwasanaeth i'r rheini sydd wir mewn angen.


Mae ein gwirfoddolwyr yn aml yn helpu o amgylch ymrwymiadau gwaith a theulu ac mae llawer ohonynt hefyd yn weithwyr allweddol. Byddwch yn amyneddgar ac yn garedig.


Os ydych chi'n cael cefnogaeth un o'n gwirfoddolwyr, yna efallai y byddan nhw'n gallu casglu rhai pethau  sylfaenol o'r siop i chi. RHAID i hyn gynnwys eitemau hanfodol ac nid eitemau moethus. Ni fydd y gwirfoddolwr yn gallu siopa mewn archfarchnadoedd mawr gan ei fod yn aml yn siopa ar ran nifer o bobl ar yr un pryd. Gall y gwirfoddolwr roi mwy o wybodaeth i chi am hyn.

image107

Os oes angen help arnoch chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, ac nid oes gennych unrhyw ffordd arall o dderbyn yr help hwn, yna ffoniwch ni ar 07940 343770 neu e-bostiwch mail@clydach.wales. Rydym hefyd yn gallu derbyn negeseuon trwy ein tudalen facebook, chwiliwch am 'Clydach Community Council'.

image108

Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi darparu gwybodaeth i fusnesau ac unigolion sydd angen cymorth ariannol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwybodaeth am grantiau, benthyciadau a threfniadau Tâl Salwch Statudol / Hunan-ynysu.

image109

Llywodraeth Cymru

Cliciwch ar y ddolen isod i gael mynediad at wybodaeth am COVID-19 gan Lywodraeth Cymru. Mae'r wefan hon yn cynnwys popeth o gymorth ariannol i drefniadau addysgol.